OKULUMUZ

DERSLER

1.DÖNEM DERSLERİ

-Devletin İdari Yapısı

-Demokratik Polislik ve İnsan Hakları

-Silah ve Atış Bilgisi - 1

-Temel Hukuk

-Polis Müdahale Yöntemleri ve Teknikleri

-Mesleki Yazışma - 1

-Trafik Güvenliği

-Beden Eğitmi - 1

 

2.DÖNEM DERSLERİ

-Sosyal Psikoloji ve Toplumsal Olaylar Kitle Yönetimi

-Silah ve Atış Bilgisi - 2

-Polis Mevzuatı

-Polislikte Vaka Çalışmaları

-Polis-Halk İlişkileri ve İletişim

-Beden Eğitimi - 2

-Mesleki Yazışma - 2