OKULUMUZ

MİSYON-VİZYON

MİSYONUMUZ;

Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi Olarak,

Ulusal Ve Uluslar Arası Yasal Ve Mevzuat Şartları Kapsamında; İnsan Hak Ve Özgürlüklerini Empati Kurarak Kabullenen Ve Hukukun Üstünlüğüne Bağlı,

Ulusunun Milli, Ahlaki, İnsani, Manevi Ve Kültürel Değerlerine Sahip Olan,

Suç ve Suçlularla  Mücadelede Halkın Desteğini Alarak; Kuvvet Kullanma Sınırlarını Bilen, Toplumun Huzur Ve Güvenliğini Sağlamada Yeterli,  Dünyadaki  Teknolojik Gelişmeleri Yakından Takip Ederek, Mesleki  Kültür, Bilgi,BeceriVe Disiplinin Gerektirdiği Tavır Ve Davranışları  Taşıyan,

Her Şartta Ve Her Koşulda Gerekli Mesleki Donanıma Sahip Polis Memurları Yetiştirmek.

 

 VİZYONUMUZ;

Yetiştirdiği Polislerle Vatandaşa Verilen Güvenlik Ve Adalet Hizmetlerine Katkı Sağlayan Ve Bu  Hizmetlerin Kalitesini Yükseltecek Şekilde Eğitim Plan Ve Programlarını Uygulayan, Polis Eğitiminde Sürekli İyileştirmeyi Ve Gelişmeyi Takip Suretiyle Eğitimin Etkinliğini Hizmet Sahalarında Değerlendirebilen.

Türkiye’nin En İyi Eğitim Veren İlk Üç  Polis Meslek Eğitim Merkezinden Biri Olmak,  Alanında Kalitede Öncü Ve Örnek Bir Kurum Olmak.