HABERLER

2020/1. Dönem Çarşı Ve Mahalle Bekçiliği Sınavı Dosya Tanziminde Mutlaka Olması Gereken Evraklar
  26 Ekim 2020

Başvuruda istenen Belgeler:

1- Sağlık Bİlgi Formu

2-Sınav Giriş belgesi

3-Sınav Başvuru belgesi

4- T.C. kimlik numarasını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi,

5-Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e- Devlet)

6-Son bir yıl içersinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf

7-Diploma veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi

8-Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi (Onaylı)

9-Şehit veya vazife malülü olanların eş veya çocuklardan,şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin ilgili kurumca onaylı örneği

10-Askerlik terhis belgesi aslı ve fotokopisi(askerlikten muaf olan adaylardan onaylı askerlik muafiyet belgesi istenecektir)

Haber Paylaş