AKADEMİK KADRO

Akademik Kadro - Sivil Öğretim Görevlisi

 • Zübeyr ŞAKAR

  Zübeyr ŞAKAR
  Öğretim Görevlisi

  • Lisans : KOÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (%30 İngilizce)
  • Yüksek Lisans : KBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü  Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı
  • Doktora : İMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora Programı
  • Çalışma Alanları : Demokrasi, Uluslararası Hukuk, Uluslararası Siyaset, Bürokrasi, Liderlik, Yönetim Psikolojisi, Güvenlik Psikolojisi, Siyaset Psikolojisi, Sosyal Psikoloji